Visie:

Vanaf 2017 wordt een specifiek opleidingsprogramma “Sales Academy” en een toolbox aangeboden aan ondernemers die hun commerciële en verkoopvaardigheden willen verbeteren.

Vaststelling:

Starters moeten vaak een lange en complexe weg afleggen om op te starten, waardoor de ondernemer lange tijd moet wachten op zijn eerste inkomsten. Het is dan ook essentieel dat ondernemers geholpen worden om snel te kunnen beginnen met de verkoop van hun product/dienst en om snel de market fit te kunnen nagaan. Er zijn weinig of geen opleidingen hiervoor (methode, hulpmiddelen, technieken, rapportage, …).

Actieplan:

In 2017 zal de creatie en regelmatige organisatie van een “Sales Academy” (toolbox en programma voor opleiding/opvolging) ondernemers de mogelijkheid bieden om snel hun product/dienst op de markt te brengen en verkopen. De “Sales Academy” zal ook opleidingen aanbieden voor verkoopteams over technieken om producten/diensten op de markt te brengen. De opleidingen zullen heel praktisch van aard zijn, en zullen de nieuwste verkoopmodellen behandelen.

Budget:

Met een geraamd jaarlijks budget van 100K€ moet dit programma vanaf 2017 opgestart kunnen worden. Een luik van de projectoproep NextTech/opleiding zal specifiek hieraan gewijd zijn. Voor iedere geselecteerde opleiding zal het selectiecomité de mogelijkheid analyseren om een cofinanciering van het ESF-programma te vragen. Het ESF-programma, Wallonie-Bruxelles2020.eu, stelt in zijn maatregelen een cofinanciering van het opleidingsproject voor. Bijvoorbeeld: Maatregel 2.2: Het promoten, valoriseren en verbeteren van de onderwijs- en opleidingsstelsels.

Opvolging van het succes van het project:

Een eerste indicator voor opvolging betreft het aantal inschrijvingen voor de opleidingen. De tweede indicator is de termijn tot de eerste verkoop.

Een inspirerend voorbeeld:

In een context van steeds grotere concurrentie, prijzendruk en optimalisatie van middelen is commercieel succes afhankelijk van de capaciteit om een oplossing te onderscheiden van de concurrentie en om de waarde van hun oplossing te verkopen aan beslissers. De Amerikaanse methodologie “Value Selling Framework” biedt de mogelijkheid om opportuniteiten beter in te schatten en de betrouwbaarheid van verkoopvoorspellingen te verbeteren dankzij unieke hulpmiddelen. Deelnemers leren er de waarde van hun oplossingen te verkopen in plaats van producten.