Visie:

De verschillende betrokken actoren verbinden zich ertoe om op twee jaar (2017 en 2018) een budget samen te stellen om vrouwen warm te maken voor de ICT-sector via een portal voor sensibilisering, begeleiding en opleidingen.

Vaststelling:

De 4de industriële revolutie (van de digitale technologieën en de digitale omschakeling) kan niet plaatsvinden zonder betrokkenheid van de helft van de bevolking, namelijk vrouwen. De digitale omschakeling betreft alle sectoren en maakt het noodzakelijk om een nieuw opleidingenaanbod te brengen en burgers voor te bereiden op nieuwe beroepen. Het is een zaak van positionering binnen het beleid voor gelijke kansen, om vrouwen de mogelijkheid te bieden om op gelijke voet deel uit te maken van deze nieuwe industrie en hun inzet op de arbeidsmarkt niet te mislopen (700.000 nieuwe jobs in ICT tegen 2025, OESO).

Volgens een studie van de EU zou een stijging van het aantal vrouwen in de digitale sector in Europa het jaarlijkse bbp met 9 miljard euro doen stijgen. De studie brengt ook aan het licht welke factoren verhinderen dat vrouwen ten volle deelnemen aan de economie van deze sector: culturele tradities, stereotypes over de rol van vrouwen en interne hindernissen. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de sociaal-psychologische factoren, zoals het gebrek aan zelfzekerheid, het gebrek aan onderhandelingsvaardigheden, afkeer van risico en een negatieve houding ten opzichte van concurrentie … daarnaast zijn er echter ook externe hindernissen, zoals een overwegend mannelijke omgeving, problemen om werk en privé te combineren, en het gebrek aan emulatie in deze sector.

In België wordt amper 11% van de starters opgericht door vrouwen. Ongeletterdheid op digitaal en elektronisch vlak is een feit bij de vrouwelijke bevolking. In Europa zijn slechts 29 op 1.000 afgestudeerde vrouwen houdster van een diploma in informatie- en communicatiewetenschappen (ICT) (tegenover 95 mannen), en werken maar 4 vrouwen in deze sector. We moeten dus dringend webgerelateerde beroepen toegankelijker maken voor vrouwen en hen sensibiliseren voor ondernemerschap in ICT.

Actieplan:

Het plan voor ondernemerschap in ICT biedt de unieke kans om Brusselse vrouwen te sensibiliseren voor deze nieuwe beroepen en om hun creativiteit de vrije loop te laten.
“In het kader van het NextTech-plan zal het platform Women in Tech” een specifiek netwerk organiseren om een ecosysteem van partners en onderneemsters (rolmodellen) versterken om evenementen, ontmoetingen, conferenties en workshops te organiseren; er moet een webportal komen waarop alle specifieke informatie en opleidingen verzameld worden, en waarop de agenda van evenementen en workshops voor vrouwen geraadpleegd kan worden. Het initiatief moet ook meisjes en vrouwen sensibiliseren en oriënteren met betrekking tot webgerelateerde beroepen. Dit sensibiliseringsluik zal een aanvulling zijn op actie 25 van het GIP met de doelstelling sensibiliserings- en opleidingsinitiatieven op te starten voor de Brusselaars in wetenschappelijke richtingen, alsook het aspect sensibilisering van het plan Smart City.
De maatregel “Women in Tech” is belangrijk voor het Brussels Gewest omdat dit initiatief direct aansluit bij de Small Business Act (SBA) aan de hand van Maatregel 41: Ontwikkeling van ondernemerschap voor vrouwen. De SBA voorziet immers ondersteuning van sensibiliseringsacties om meer inzicht te verschaffen in het beschikbare dienstenaanbod voor onderneemsters, om een barometer voor vrouwelijk ondernemerschap bij te houden, en om de actoren die mogelijke onderneemsters begeleiden in kaart te brengen. “Women in Tech” sluit dus perfect aan bij de SBA.

Budget:

In 2017 en 2018 zal een geraamd budget van 50K€ uitgetrokken worden om partners te verenigen, activiteiten te organiseren en begeleiding van projectdraagsters in de ICT-sector te voorzien. Dit budget zal toegekend worden aan Impulse, om deze acties op te nemen in het actieplan voor vrouwelijk ondernemerschap van de organisatie.

Opvolging van het succes van het project:

de voornaamste indicator voor opvolging is meting van het aantal vrouwen dat bereikt wordt door de verschillende initiatieven, de aanwezigheid in de media, de deelnamegraad en de tevredenheidsgraad voor de georganiseerde evenementen.

Een inspirerend voorbeeld:

de opdracht van Women in Tech Stockholm bestaat erin om talentvolle vrouwen de mogelijkheden van een toekomst in de technologische sector te tonen, en om vrouwen die reeds actief zijn in deze sector extra informatie te verstrekken aan de hand van een netwerk en ervaringen van personen die succesvol zijn in de technologische en mediasector.