Vision:

De juridische pistes analyseren om te verhelpen aan het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten en het aanwerven van arbeidskrachten voor ICT-ondernemingen vergemakkelijken.

Vaststelling:

het gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten voor de ICT-sector is wereldwijd een probleem, en doet zich ook voor in Brussel. Om vacatures in te vullen, moeten ondernemingen vaak een beroep doen op internationaal talent omdat ze lokaal geen geschikte kandidaten vinden. De ondernemingen beschouwen deze inspanning als langdurig en moeizaam, omdat ze potentiële kandidaten moeten overtuigen om zich in België te vestigen. Uit de “Global immigration study” van Deloitte blijkt dat het systeem voor werkvergunningen België op een mooie 8e plaat positioneert. Ondanks deze positie ondervindt de ICT-sector moeite om heel gekwalificeerd personeel aan te werven. Bepaalde aspecten van de procedure benadelen België, bijvoorbeeld door de uitreiking van een (weliswaar hernieuwbare) werkvergunning van maximaal een jaar.

Maatregel:

Het Gewest (BIE, BEW, Impulse) zal zijn systeem voor onthaal van internationale ondernemers, en voor aanwerving van internationale arbeidskrachten in Brusselse ondernemingen van de sector onderzoeken en analyseren. Bijvoorbeeld door verlenging van de maximale geldigheidsduur van een werkvergunning voor heel gekwalificeerde arbeidskrachten.

Het Gewest zal samen met de federale diensten nagaan of het Europese systeem kan toegepast worden, bijvoorbeeld door introductie van een scale-up VISUM. Met dit visum zal het gemakkelijker zijn om een arbeidsvergunning te verkrijgen voor buitenlandse arbeidskrachten, evenals een verblijfsvergunning voor meerdere jaren. Groeiende ondernemingen zouden zo gemakkelijker hooggekwalificeerde arbeidskrachten kunnen aantrekken. Deze maatregel zal de talentreserve van de ICT-sector in Brussel versterken.

Om de strategie voor het aantrekken van ondernemingen te stimuleren en te versterken, zal het Gewest nagaan of er programma’s aangeboden kunnen worden om internationale ondernemers met een ambitieus project voor oprichting of ontwikkeling van een starter te selecteren en vervolgens te verwelkomen in Brussel (maatregel 72 van de SBA: buitenlandse investeringen aantrekken).

Budget:

Er is voor 2017 een budget van 30K€ voorzien om de mogelijke oplossingen voor de uitvoering van deze maatregel te analyseren.

Opvolging van het succes van het project:

Een juridisch verslag en voorstellen afleveren.

Een inspirerend voorbeeld:

het Scale-Up Report UK stelt voor om visa te voorzien waarmee groeiende ondernemingen een buitenlandse werknemer kunnen aanwerven binnen een termijn van twee weken in totaal. Deze maatregel moet de aanwerving van talent versnellen en bijdragen aan de groei op lokaal en internationaal niveau. In Britse ondernemingen zouden de aangeworven werknemers immers de internationalisatie kunnen bevorderen door de weg naar de markten van hun thuisland te openen.

Een ander voorbeeld: de operatie French Tech Ticket dient om jonge buitenlandse ondernemingen aan te trekken in het Franse ecosysteem voor starters die werken met nieuwe technologieën. Deze operatie heeft al 50 buitenlandse ondernemers die 23 starters opgericht hebben, de mogelijkheid geboden om in Parijs te werken bij een van de tien geselecteerde incubators in de hoofdstad. Door het succes van dit initiatief heeft de regering via French Tech en de stad Parijs beslist om het programma uit te breiden naar heel Frankrijk. Hierbij worden 22 incubators geselecteerd in Parijs en Ile-de-France, en 19 in grote steden met het French Tech-label. In 2017 zullen er zich 70 buitenlandse starters ofwel zo’n 180 ondernemers kunnen vestigen. Het platform voor onlinekandidaturen brengt de troeven van het ecosysteem naar voor.