Visie:

Zorgen voor een sterke aanwezigheid van het merk Digital.brussels op de bekendste internationale jaarlijkse tentoonstellingen/beurzen en zorgen voor begeleiding en voorbereiding om de resultaten van de bedrijven die deelnemen aan die tentoonstellingen en beurzen in het buitenland te optimaliseren.

Vaststelling:

In de ICT-sector zijn bepaalde internationale beurzen (of tentoonstellingen) onvermijdelijk.

Die professionele tentoonstellingen en beurzen zijn geweldige hulpmiddelen om het Gewest en zijn bedrijven op internationaal niveau te positioneren. Er aanwezig zijn, is cruciaal om zijn sterke punten en de geïdentificeerde kansen te belichten, om veel contacten te ontmoeten evenals nieuwe klanten om de producten/diensten bekendheid te geven. Bovendien is het essentieel dat bedrijven zich vooraf goed voorbereiden op die beurzen.

Actieplan:

ervoor zorgen dat het Gewest aanwezig is via Digital.Brussels op de bekendste tentoonstellingen en beurzen (CEBIT, Mobile World Congress, CES …). BIE voorziet een jaarprogramma waaraan nieuwe beurzen toegevoegd moeten worden volgens de technologische bijzonderheden van het NextTech-plan, voor zover ze nog geen deel uitmaken van het programma van BIE (bijv. ABSAT, …). Er wordt een jaarlijks programma voorzien in partnerschap tussen Impulse en BIE. Daarnaast zal een programma ter voorbereiding op internationale beurzen voor bedrijven worden aangeboden door de partners.
Er zou een programma ter voorbereiding van internationale beurzen (onder de vorm van opleiding) gecreëerd kunnen worden om in detail te beschrijven wat het bedrijf moet doen om zijn deelname aan die beurzen te optimaliseren; hoe de hulpmiddelen waarover ze beschikken, moeten worden gebruikt, de juiste houding, pitch, hulpmiddelen, enz. te hebben. Dat programma kan een wezenlijk onderdeel vormen van de projectoproep NextTech/opleiding.

Budget:

Er zal een budget van 100K€ voorbehouden worden voor deelname aan technologische beurzen die niet opgenomen en begroot zouden zijn in het programma voor de aanwezigheid van Brussel op beurzen in 2017 en 2018 door BIE: een budget van 50K€ voor marketing/communicatie rond de aanwezigheid van het overkoepelende merk Digital.Brussels op internationale beurzen, en een budget van 50K€ voor het programma voor voorbereiding op deze beurzen (via een projectoproep van Digital.brussels/opleidingen voor dit luik, in samenwerkingsverband tussen BIE en Impulse).