Visie:

De pool voor ICT zal vanaf 2017 een compleet aanbod van publieke ICT-opleidingen aanbieden, afgestemd op de effectieve behoeften van de ondernemingen van de sector en met specifieke aandacht voor de prioritaire technologische keuzes.

Vaststelling:

Digitale technologieën evolueren heel snel, en dat geldt ook voor de vereiste kennis. De opleidingsprogramma’s moeten regelmatig bijgewerkt worden.
De organisaties bieden opleidingen aan in samenwerking met actoren van het onderwijs (universiteiten, hogescholen, …) en moeten snel kunnen inspelen op deze evolutie om bijscholingscursussen en/of opleidingen voor nieuwe IT-technologieën te voorzien.
Technologische/IT-beroepen zijn soms heel abstract, en het kan noodzakelijk zijn om deze nieuwe beroepen/competenties toegankelijker te maken en proefsessies te voorzien (proeven met betrekking tot de competenties die nodig zijn voor een beroep) en/of om werkzoekenden te sensibiliseren.

Actieplan:

In 2017 zal het Gewest de creatie van de POOL OPLEIDING-TEWERKSTELLING ICT.BRUSSELS ondersteunen, die moet op één plaats alle publieke Franstalige en Nederlandstalige middelen voor werkgelegenheid en opleidingen in de sector voor informatie- en communicatietechnologie samenbrengen. De pool voor opleiding wordt gecreëerd op basis van het referentiecenter Evoliris.
De Pool moet de organisatie, de ontwikkeling en de promotie van de opleiding en werkgelegenheid in de beoogde sector versterken, alsook mensen sensibiliseren voor ICT-beroepen, ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling op het Brusselse grondgebied.
Het moet een ICT-etalage worden voor de verschillende doelgroepen (werkgevers, werkzoekenden (met bijzondere aandacht voor laaggeschoolden), leerlingen, werknemers in doorlopende opleiding of die een omscholingstraject volgen, studenten, opleiders en lesgevers, het grote publiek, de media, …). Daarvoor moeten publieke en private partners hun middelen bundelen (infrastructuur, personeel, financiering).
De pool voor ICT zal partnerschappen tot stand brengen met alle publieke en private actoren van de opleidingssector (universiteiten, hogescholen, …) en van de private sector (Agoria, internationale technologische ondernemingen). Maatregel 18 van het opleidingsplan 2020 stelt dat partnerschappen tussen actoren voor opleiding, werkgelegenheid en onderwijs op sectoraal niveau gecoördineerd zullen worden via de polen voor opleiding en werkgelegenheid. Vanaf 2018 zal de pool beschikken over een fysieke locatie midden in de toekomstige concurrentiepool voor ICT(campus van de ULB-VUB in Elsene).
De prioriteiten van de Pool zullen de volgende activiteiten omvatten:

  • Verdubbeling van het aantal opleidingen, onder meer door terbeschikkingstelling van infrastructuur en geavanceerde uitrusting;
  • Proefsessies voor werkzoekenden en sterkere integratie van werkzoekenden in de ICT-sector op de arbeidsmarkt van Brussel en elders;
  • Aanmoediging van interne synergie tussen instellingen van algemeen belang;
  • Promotie van ICT-beroepen en kwalificaties die daartoe leiden;
  • Opvolging van vernieuwing en expertise op technisch-pedagogisch vlak om de opleidingsprogramma’s en -methoden aan te passen aan de evoluties;
  • Verdrievoudiging van het aanbod van korte ICT-opleidingen (bijscholing en perfectionering) voor werknemers en werkzoekenden in de sector (bijv. : van 100 naar 300 opleidingen);
  • Het aanbod van korte, modulaire opleidingen openstellen voor afgestudeerden (middelbaar onderwijs en hogescholen) om de verworven competenties te versterken en beter/sneller te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt;
  • Sociale promotie: meer kwaliteitsvolle stages bij ondernemingen;
  • Samenwerking met private opleidingsorganisaties voor ondersteuning van doorlopende opleidingen in het kader van het NextTech-plan.

Budget:

De werking zal moeten verlopen via publieke en private bijdragen. Een aanzienlijke financiële deelname van de privésector is een conditio sine qua non voor de goede verwezenlijking van het project van de pool opleiding-tewerkstelling-ICT, conform de logica van de polen tewerkstelling-opleiding. Er is een investering van € 4.450.000 voorzien voor het nieuwe gebouw van de toekomstige pool voor opleiding en werkgelegenheid in ICT.

Opvolging van het succes van het project:

Toename van het aantal personen die opgeleid zijn in de ICT-sector, het aantal opleidingen in verband met prioritaire technologieën van het NextTech-plan, en het aantal jobs in de ICT-sector van het BHG.