Visie:

Het Gewest zal zijn netwerk van partners inzake begeleiding zich via actoren gespecialiseerd in de begeleiding van digitale ondernemingen laten bekwamen.

Vaststelling:

Aangezien de oprichting van ondernemingen van levensbelang blijkt voor ons Gewest, worden deze gedurende hun hele evolutie ondersteund en begeleid. Onder impuls van de minister van Economie en met het oog op een kwaliteitsvolle aanpak werd beslist het netwerk van partners inzake begeleiding te evalueren, alsook na te denken over het coördineren en het harmoniseren van hun activiteiten teneinde hun zichtbaarheid en de leesbaarheid van de aan de oprichters aangeboden ondersteuning te vergroten.
De technologische evolutie legt de netwerken van partners inzake begeleiding op open te staan voor nieuwe partners gespecialiseerd in deze nieuwe technologieën.

Actieplan:

Het Microsoft Innovation Center (“MIC”) Brussels werd in 2011 opgericht als vzw door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Impulse, Evoliris, het CIBG en Microsoft. De vereniging wil de sociaaleconomische ontwikkeling stimuleren van de sector voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door:

  • Sensibilisering, informatie en begeleiding voor ICT-beroepen, met name door afgifte van IT-certificering.
  • Advies en begeleiding voor bedrijven voor softwareontwikkeling in sterk groeiende domeinen.
  • Begeleiding van ICT-starters met een initiële maar niet exclusieve focus op technologieën voor “Cloud computing” en het “SaaS”-model.

Het MIC zal in het bijzonder de maatregelen uit het NextTech-plan ondersteunen die rechtstreeks in de lijn liggen van zijn vier belangrijkste opdrachten. Meer specifiek zal aan het MIC gevraagd worden een actieplan op te stellen in verband met de als prioritair vastgestelde technologieën (maatregel nr. 7 en nr. 8 van het NextTech-plan).

In 2016 werd Startups.be geselecteerd in de projectoproep Begeleiding. Deze vzw is actief op het vlak van internationalisering, relaties met investeerders, innovatie en digitaal ondernemerschap. Daartoe zal zij, met het oog op de ondersteuning van het NextTech-plan, haar interventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richten op:

  1. de begeleiding bij de financiering van start-ups;
  2. de begeleiding bij de internationalisering van start-ups;
  3. de identificering van start-ups en hun relaties met de actoren die de ondernemers, investeerders en corporate bedrijven ondersteunen, evenals de animatie van een onlineplatform met statistische gegevens en informatie over het ecosysteem van Brusselse start-ups.

Op basis van de resultaten van deze gespecialiseerde begeleiders behoudt de minister van Economie zich de mogelijkheid om nieuwe begeleiders gespecialiseerd in ICT te ondersteunen via zijn projectoproep Begeleiding.

Opvolging van het succes van het project:

Het aantal begeleide start-ups en scale-ups; het aantal georganiseerde evenementen en de kwaliteit ervan (Brusselse deelnemers).

Budget:

Het Gewest kent het MIC een jaarlijks budget toe van 250K euro, alsook een budget van 70K euro aan de vzw Start-up.be.

Opvolging van het succes van het project:

Het aantal begeleide ondernemingen per jaar.