Visie:

Op drie jaar tijd (2018 tot 2020) wordt een jaarlijks budget van 250K€ uitgetrokken voor programma’s voor deeltijdse opleidingen en stages in ondernemingen, om jongeren snel aan werk te helpen in de ICT-sector.

Vaststelling:

Zoals eerder reeds aangehaald werd, verklaart 46% van de Belgische ondernemingen dat er in 2015 moeilijk in te vullen vacatures waren voor ICT-specialisten. Dit is een stijging van 8% vergeleken met 2014, wat erop wijst dat het probleem toeneemt. Het tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten voor ICT zal waarschijnlijk stijgen tot 30.000 niet ingevulde vacatures in 2020. Aanwerving van gekwalificeerd ICT-personeel zal dus een cruciale uitdaging vormen de komende jaren.
Het onthaal van stagiairs is niet altijd evident in ICT-ondernemingen. Het promoten van stages bij ondernemingen verloopt dus nog niet optimaal, ondanks de compensatiemechanismen die het Brussels Gewest voorziet voor ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is steun voor mentoraat of kostenvermindering voor de eerste twee jaar bij aanwerving van leerlingen of stagiairs.
Programma’s voor deeltijdse opleidingen bieden studenten de mogelijkheid om tegelijk praktische en theoretische kennis en vaardigheden te verwerven. Naast de programma’s voor deeltijdse opleidingen die nu al aangeboden worden door EFP en/of ondersteund worden door Agoria, zal de ontwikkeling van dergelijke programma’s toelaten om een opleiding aan te bieden die overeenstemt met de huidige en toekomstige behoeften van ondernemingen die aanwerven in de ICT-sector. Deze programma’s moeten een positief effect opleveren voor de plaatsingsgraad van de betreffende studenten.
Het actieplan van het opleidingsplan 2020 voorziet dat het toekomstige aanbod van kwalificerende opleidingen verloopt via mobilisering van ondernemingen, maar ook via een gemeenschappelijk kader van prioritaire programma’s en concrete partnerschappen voor opleiding door vereenvoudigde toepassing van deeltijds onderwijs, stages en opleidingen in ondernemingen.

Actieplan:

Om de praktische uitvoering van stages en deeltijdse opleidingen te vereenvoudigen tegen eind 2020, zal het Gewest steunmaatregelen voorzien voor ondernemingen die zich inzetten voor leren in een werkomgeving, met name voor werkzoekenden en jongeren.
Het Gewest zal ook het gebruik van stages en kwalificerende opleidingen vereenvoudigen voor kmo’s, om zoveel mogelijk Brusselaars de mogelijkheid te bieden om een opleiding te volgen om zo sterker te staan op de arbeidsmarkt. (Maatregel 21 van de Small Business Act: mentoring voorzien: vereenvoudiging van de financiële maatregelen en voordelen.)
Voor de ontwikkeling van deeltijdse opleidingen zullen de acties over twee assen lopen:

  • Evaluatie van het bestaande aanbod voor deeltijdse ICT-opleidingen (EFP/SFPME, syntra, leren en werken, universiteiten en hogescholen, …) en onderzoek naar de deeltijdse opleidingen die ontwikkeld moeten worden in de toekomst.
  • Ontwikkeling van een nieuw programma voor deeltijdse opleidingen dat aansluit bij de technologische sectoren van het plan: bijv. een nieuwe deeltijdse opleiding bij EFP of ontwikkeling van een nieuw programma voor deeltijdse master- en/of bacheloropleidingen.

In 2017 zal een budget uitgetrokken worden voor evaluatie van de bestaande deeltijdse opleidingen. Deze evaluatie zal ondersteund worden door de betrokken actoren (EFP/SFPME, Syntra, hogescholen, universiteiten, ICT-pool, …) en private actoren (Agoria, …).
Op basis van deze evaluatie zal in 2018 een programma voor ontwikkeling van nieuwe deeltijdse opleidingen gelanceerd worden via een aanbesteding voor partnerschap tussen (publieke en/of private) opleidingsactoren en private ondernemingen.
In deze nieuwe programma’s zal bijzondere aandacht uitgaan naar de hiervoor vermelde prioritaire technologieën.

Budget:

Een jaarlijks budget van 250K€ voor BEW zal een evaluatie van de bestaande programma’s mogelijk maken en de projectoproep ondersteunen voor partnerschap voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s voor deeltijdse opleidingen.

Opvolging van het succes van het project:

Een eerste indicator voor opvolging is het aantal programma’s voor deeltijdse opleidingen in de ICT-sector. Hiervoor zal een overzicht opgesteld worden van de programma’s, en zal opvolging voorzien worden. Het aantal afgestudeerden van deze programma’s zal eveneens bijgehouden worden. Een tweede indicator voor opvolging is de verwachte toename van de plaatsingsgraad in de programma’s voor deeltijdse opleidingen.

Een inspirerend voorbeeld:

Een de Holberton School in San Francisco is een vernieuwende ingenieurschool in Silicon Valley. Er worden geen lessen gegeven, maar er is mentoraat en gratis onderwijs op voorwaarde dat de studenten enkele jaren een bepaald percentage van hun toekomstige loon afstaan. Voor toegang tot Holberton is geen IT-kennis vereist. De selectie gebeurt op basis van onlinetests, proeven en presentatievideo’s. De sleutel = motivatie.
Holberton wil zich niet meten met universiteiten die ingenieurs opleiden over een periode van vier tot vijf jaar en waar onderzoek deel uitmaakt van het curriculum. De cyclus bij Holberton duurt slechts twee jaar, met zes maanden stage tussen het eerste en tweede jaar. De opleiding is alleen gericht op de praktijk en voorbereiding van functies in een onderneming. Er zijn geen lessen, alleen opdrachten onder leiding van coaches. De oprichters hechten ook veel belang aan “peer education” waarbij studenten elkaar helpen en concepten aanleren in specifieke situaties. Het doel is om “full-stack ingenieurs” voor te bereiden, met vaardigheden op vlak van programmering, systemen, netwerken, veiligheid, database, marketing, de set-up van projecten …