Visie:

VC-fondsen aantrekken tijdens een evenement in Brussel.

Vaststelling:

de fondsenwerving is een sleutelmoment in het leven van een jonge onderneming, maar neemt altijd meer tijd in beslag dan voorzien en vergt een voltijdse inspanning van de ondernemer. Wanneer een onderneming haar potentieel waarmaakt en moet accelereren, heeft ze daarvoor meer middelen nodig. VC-fondsen zijn waarschijnlijk de enige mogelijkheid om aan een dergelijke finaniceringsbehoefte te voldoen. Brussel heeft zo goed als niets te bieden op dit vlak. Dergelijke fondsen bestaan niet in Brussel en komen er niet vaak. Brussel zou hiervoor op de kaart geplaatst kunnen worden naast Londen, Parijs en Berlijn. Deze maatregel sluit aan bij de SBA en maatregel 72 ervan, namelijk om elk jaar te prospecteren naar nieuwe investeerders met het oog op nieuwe vestigingen in het Brussels Gewest.

In oktober 2017 organiseert FinTech.be de tweede editie van zijn “FinTech-forum”. De eerste editie heeft ongeveer 400 personen uit deze sector bijeengebracht. Het doel is om tijdens de tweede editie 1.200 personen naar Brussel te brengen en het evenement te positioneren als een “must-do” voor deze sector in België. Het forum zou aangevuld kunnen worden door een beurs om de verschillende initiatieven van de sector voor te stellen.

Actieplan:

Ontmoetingen organiseren tussen VC-fondsen en Brusselse starters (met betrekking tot de prioritaire technologieën van het plan) via of gekoppeld aan een jaarlijks evenement zoals het FinTech Forum 2017 of de Brussels Digital Week. Deze jaarlijkse evenementen zouden uitgebreid kunnen worden om onze Brusselse starters voor te stellen. De VC-fondsen zouden uitgenodigd worden om hen te laten kennismaken met succesvolle Brusselse ondernemingen en om de Brusselse expertise op verschillende ICT-domeinen naar voor te brengen. De ervaring van andere steden op dit vlak – zoals Gent – kan nuttig zijn (onder meer voor wat betreft de organisatie van dit soort evenement). Voor deze actie wordt overwogen om samen te werken met Fintech.be of andere organisatoren van dit formaat, om ook geselecteerde VC-fondsen uit te nodigen. Finance.Brussels, banken en BIE zullen partners zijn bij deze operaties.

Budget:

Er wordt een geraamd budget van 40K€ voorzien om de organisatie van dit evenement in 2017 te ondersteunen. Dit budget wordt toegekend aan BIE voor de organisatie hiervan in samenwerking met de cluster Software.

Opvolging van het succes van het project:

Deelnemers, aantal uitgenodigde fondsen en berichtgeving in de media over het evenement.