Visie:

Prioritaire technologieën ondersteunen om de oprichting en groei van starters in deze specifieke domeinen te steunen, via de terbeschikkingstelling van deze technologieën (VR, IoT, BigData) in de Brusselse instellingen voor publieke/private huisvesting (bvb. Netwerk van de Brusselse FabLabs, incubators-ICAB, …).

Context:

FabLabs stellen tools ter beschikking van hun gebruikers (klanten of starters), maar bieden ook de knowhow om hen te begeleiden bij het uitwerken van hun projecten. Brussel telt verschillende FabLabs en het Gewest heeft beslist om dit netwerk van workshops te steunen en van animatie te voorzien. FabLabs worden beschouwd als plaatsen voor experimenten en innovatie voor kmo’s (zie maatregel 13 van het GPI). Momenteel bieden de meeste FabLabs voornamelijk toegang tot drie soorten machines: 3D-printers, een lasersnijmachine en een freesmachine met digitale bediening. De behoeften evolueren echter. De prioritaire technologieën van het plan hebben specifieke behoeften waaraan de huidige Fablabs niet voldoen. Deze maatregel zal een oplossing bieden.

Maatregel:

binnen de context van de doelstelling voor een technologische focus zal een Brusselse instelling voor publieke/private huisvesting uitgerust worden met het nodige materieel voor de ontwikkeling van projecten in technologieën die als prioritair beschouwd worden. Zo zullen er bijvoorbeeld VR-helmen of IoT-uitrusting ter beschikking gesteld worden opdat iedereen deze nieuwe technologieën kan ontdekken en ermee kan experimenteren. De terbeschikkingstelling van deze nieuwe materialen zal ondersteund worden door gespecialiseerde begeleiding, en er zal verwezen worden naar de incubators en accelerators (vooral naar deze die gericht zijn op een voor het Gewest prioritaire technologie). Dit project zal aansluiten bij de activiteiten van de publieke/private Brusselse organisaties voor vestiging die het meest geschikt zijn voor deze technologieën, of bij de toekomstige Fablabs van het Brusselse netwerk van Fablabs. City Dev en het Coördinatiecomité van de FabLabs zullen instaan voor de integratie van deze nieuwe technologieën in het Brussels Gewest, in coördinatie met hun programma voor Fablabs in het Brussels Gewest.

Aspects budgétaires :

Un budget estimé de 100Keur permettra d’assurer le développement du FabLab en 2017. Cette enveloppe sera attribuée à Citydev.

Budget:

In 2017 is een geraamd budget van 100K€ voorzien voor de ontwikkeling van het FabLab. Dit bedrag wordt toegekend aan Citydev.

Opvolging van het succes van het project:

Het aantal partners dat gebruik maakt van het FabLab.

Voorbeeld:

De laatste jaren is het FabLab-concept razendsnel geëvolueerd, en wordt het nu wereldwijd in de meeste grote steden toegepast. Deze workshops kunnen aangepast worden aan verschillende specifieke regionale situaties, zoals het Open City Design in Berlijn dat gespecialiseerd is in innovatie, of het FabLab van de Bronx in New York waar men poogt om iedereen de mogelijkheid te bieden om de technologieën te ontdekken.