Visie:

Begin 2017 zullen de cluster en Evoliris een overzicht opmaken en een officiële lijst verspreiden met alle opleidingen die aangeboden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vaststelling:

De bestaande initiatieven leiden nu al veel jongeren op voor beroepen in de digitale sector (ontwikkelaar, programmeur, community manager, netwerkbeheerder, data-analist, projectmanager, communicatieverantwoordelijke). Het is echter niet mogelijk om alle informatie over de beschikbare private en publieke ICT-opleidingen in het Brussels Gewest te vinden op één plaats.

Actieplan:

in 2017 zal een overzicht van alle private opleidingen in het Brussels Gewest toegevoegd worden aan de gids op DORIFOR, de website van Bruxelles Formation. Deze nieuwe analyse zal uitgevoerd worden door de cluster en Evoliris om alle informatie over het aanbod van ICT-opleidingen op de markt ter beschikking te hebben. Deze lijst zal alle initiatieven omvatten van de ICT-pool, Bruxelles formation, Evoliris en alle publieke en private opleidingsactoren in Brussel. Deze informatie zal vervolgens ter beschikking gesteld worden aan het publiek. Dit globale beeld zal in de eerste plaats nuttig zijn voor de overheid, om een coherent aanbod te brengen van op elkaar afgestemde opleidingen. Bovendien zullen personen die zich willen inschrijven voor een ICT-opleiding beter op de hoogte zijn van de mogelijke opties, de soorten opleidingen en de kenmerken ervan. De opleidingen zullen zichtbaarder en gemakkelijker te promoten zijn. Dit globale beeld wordt voorgesteld op het platform Digital.brussels.

Budget:

In 2017 wordt een geraamd budget van 60K€ uitgetrokken voor financiering van dit project via de begeleidingsopdracht van het NextTech-plan bij Impulse .

Opvolging van het succes van het project:

De voornaamste factor voor opvolging is meting van de verwachte stijging van het aantal ingeschrevenen voor de opgenomen opleidingen.