Visie:

Vanaf 2018 zal de Brusselse regering door middel van een herziening van de ordonnantie voor economische expansie via de administratieve diensten van Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteuning bieden aan ondernemingen bij hun digitale overgang en ontwikkeling in Brussel.

Vaststelling:

De steunmaatregelen in het kader van de ordonnantie voor economische expansie gaan uit van twee vaststellingen:
Vaststelling 1:
Momenteel zijn de steunmaatregelen voor economische expansie en ondernemerschap in het Brussels Gewest niet goed genoeg georganiseerd voor wat betreft de ontwikkelingsfase van ondernemingen (oprichting – scale-up – overdracht). Er moeten ondernemingspakketten samengesteld worden voor de specifieke ontwikkelingsfase waarin een onderneming zich bevindt (van de oprichting tot de scale-up en overdracht).
De evolutie van de Brusselse en wereldeconomie eist dat bepaalde types handelszaken overwegen om zich te positioneren op internet. Het aantal Brusselse ondernemingen met een website of dat gebruik maakt van e-commerce voor de verkoop van hun producten ligt heel wat lager dan het Europese gemiddelde en dat van de omringende landen. De positionering van Brusselse ondernemingen op internet en sociale netwerken is noodzakelijk om concurrentieel te blijven.
Vaststelling 2:
Momenteel bestaan er niet echt specifieke steunmaatregelen voor starters die een nieuw digitaal product willen ontwikkelen voor economische ontwikkeling in het BHG. Deze ondernemingen konden ook geen beroep doen op de steunmaatregelen voor economische expansie aangezien deze niet specifiek dergelijke steun voorzien.

Actieplan:

Naast de meer algemene gewestelijke steun voor economische uitbreiding voor alle Brusselse ondernemingen, zullen bepaalde specifieke steunmaatregelen ontwikkeld worden voor bijzondere behoeften van de digitale sector.

Hiervoor wordt specifieke steun voor de behoeften met betrekking tot digitale uitbreiding voorzien. Deze steun zal twee luiken omvatten:
Een eerste luik dat gekoppeld is aan steun voor de creatie van een website OF consultancy voor e-commerce: Advies voor de lancering/(her)positionering van een online verkoopactiviteit die een effectieve economische ontplooiing van de onderneming mogelijk moet maken; audit en optimalisatie (content, webconversie).
Het tweede luik betreft consultancy op vlak van digitale overgang: de consultancy zal oplossingen en tools aanreiken die nodig zijn voor de ontwikkeling van de ondernemingen. Alleen ondernemingen die voldoen aan de selectiecriteria van de ondernemerspakketten krijgen toegang tot deze steunmaatregelen (ontwikkeling van software op maat van de ontwikkeling van de onderneming, …).

Budget:

Er wordt een bedrag voorzien in het budget van Economie voor deze specifieke steunmaatregelen zodra de nieuwe ordonnantie voor economische expansie wordt aangenomen.