Visie:

Begin 2017 wordt een gemeenschappelijke tool voor opvolging van de dossiers van alle ondernemers en de voortgang van hun projecten voorzien bij BIE, Impulse, Innoviris en Atrium.

Vaststelling:

Het is voor een centrum voor begeleiding of ondersteuning complex om snel het voorafgaande parcours van een ondernemer na te gaan en gericht advies te verstrekken. Een onderneming kan immers in verschillende fasen van haar levenscyclus opgevolgd worden door impulse, een financiering aanvragen bij Innoviris of finance.brussels, een beroep doen op CityDev of zich vestigen in een incubator. Deze structuren hebben er belang bij om de verzamelde informatie te delen om tijdverlies te voorkomen en hun opvolging af te stemmen. Aangezien er momenteel geen gemeenschappelijke tools gebruikt worden, is delen moeilijk. Bovendien zijn de gegevens van ondernemingen die begeleid worden door de publieke sector verspreid over de verschillende structuren. Dat maakt het voor de overheid niet gemakkelijk om de evolutie van ICT-ondernemingen te volgen en de impact van toegekende steunmaatregelen concreet te evalueren.
Tijdens hun parcours voorafgaand aan de oprichting, tijdens en na de oprichting moeten ondernemers steeds opnieuw uitleg geven over hun project, vaak ettelijke malen dezelfde informatie invullen op formulieren, businessplannen of financiële plannen voor verschillende doeleinden, en zich aanpassen aan de specifieke werkwijze van elke structuur of zelfs van de coaches binnen eenzelfde structuur. Deze administratieve rompslomp die opgelegd wordt door de organisaties is vaak ontmoedigend, waardoor ondernemers afhaken en door tijdsgebrek minder of geen beroep doen op steun of diensten waar ze recht op hebben.

Actieplan:

er zal een gemeenschappelijke computertool voor opvolging geïmplementeerd en gebruikt worden door alle publieke begeleidingsstructuren in Brussel. Deze maatregel sluit volledig aan bij de aanbevelingen in het actieplan van de SBA en werd in oktober 2015 aangenomen door de regering in het kader van de rationalisatie van de economische hulpmiddelen (maatregel 15). Deze tool zal het unieke elektronische dossier van elke ondernemer groeperen en continu input van verschillende gesprekspartners toevoegen om zo op één centrale locatie een beeld te vormen van het volledige parcours van elke ondernemer, en om zowel individuele als collectieve analyses te kunnen maken.
Dit zal het voor groepen van actoren eenvoudiger maken om gedeelde doelstellingen te bepalen en operationeel samen te werken. De publieke acties en het nut ervan zullen zichtbaarder zijn. Door informatie te groeperen, kan de evolutie van ICT-ondernemingen in het Gewest gevolgd worden en kan de regio de technologische vernieuwingen opvolgen. De overheid zal een duidelijker beeld krijgen van de ICT-sector in Brussel, en van de voortgang en bijzonderheden van de ondernemingen in de sector.
Deze gemeenschappelijke tool sluit aan bij het streven naar transversaliteit tussen de verschillende plannen van de strategie Digital.Brussels.
Dit soort maatregel kan mogelijkerwijze aansluiten bij de bevoegdheden van Easy-brussels en de betrokken partners. Voorafgaand aan de uitvoering van initiatieven voor rationalisering van administratieve dossiers zal er dus overlegd worden met Easy.brussels.

Budget:

Er werd een budget toegewezen aan BEW voor de ontwikkeling van de tool.

Opvolging van het succes van het project:

een pilootproject moet de tool integreren in het geheel van publieke structuren voor begeleiding. Aan de hand van testen zal de best practice voor gemeenschappelijk gebruik van de tool bepaald worden. De voornaamste overweging hierbij is een efficiënte overdracht van informatie tussen de diensten.