Visie:

Voor het einde van 2017 zullen de publieke organisaties voor steun aan ondernemingen (Impulse, Innoviris, BIE, Atrium) een oplossing bieden voor de behoefte aan steun van ICT-starters in publieke/private Brusselse organisaties voor vestiging door samen wekelijkse permanenties te organiseren op deze locaties.

Vaststelling:

Er bestaan veel coworkingruimten en incubators in het Brussels Gewest, maar slechts weinig daarvan bieden effectieve begeleiding. Nochtans hebben veel van de jonge ondernemingen op deze locaties een sterke behoefte aan opvolging en begeleiding. Het publiek zou toch minstens moeten weten welke diensten er aangeboden worden door de publieke partners. Vaak beschikken de locaties in kwestie niet over de nodige middelen om aan deze behoefte te voldoen. Deze situatie werd geanalyseerd in het kader van de rationalisering van de economische instrumenten.

Actieplan:

de medewerkers van de verschillende publieke diensten voor begeleiding (Impulse, Innoviris, BIE, Atrium) zullen volgens een bepaalde uurregeling aanwezig zijn bij de publieke/private Brusselse organisaties voor vestiging om te beantwoorden aan de behoeften van ondernemers op hun werkplek. Deze fysieke aanwezigheid van begeleiders zal de mogelijkheid bieden om het aanbod van de incubators uit te breiden door gebruik te maken van de reeds beschikbare middelen, om zo de expertise direct tot bij de ondernemers te brengen. Deze maatregel zal toelaten om bij te dragen aan de groei van bestaande projecten. Concreet komt het erop neer dat er regelmatige aanwezigheid georganiseerd wordt op deze locaties, dat ze geactiveerd worden en meer systematisch informatie aangeboden krijgen.
Om dit initiatief op te starten en uit te voeren, zal er hiervoor een tijdelijke medewerker aangesteld worden. De functies van deze persoon zullen de organisatie van deze maatregel omvatten: 1) Coördinatie van de uurregeling van elke organisatie voor steun aan ondernemingen in de publieke/private Brusselse organisaties voor vestiging naargelang van hun specifieke kenmerken; 2) Het opstellen van een overzicht en het in kaart brengen van de informatie van de leden in de incubators/coworkingruimten; 3) De behoeften van elk lid bepalen op basis van de verzamelde gegevens; 4) Ervoor zorgen dat de behoeften doorgegeven worden aan de betreffende publieke organisaties overeenkomstig de actiestrategie die geïmplementeerd wordt binnen het platform van de incubators.
Deze maatregel sluit direct aan bij Maatregel 4: een “groeipakket” voor high-potentialondernemingen en bij Maatregel 66 van de Small Business Act voor Brussel: Begeleiding van ondernemingen binnen de starterscentra.

Budget:

Een geraamd budget van 50K€ zal de mogelijkheid bieden om vanaf 2017 een voltijds equivalent aan te werven voor de opvolging van dit project. De cluster kan de operator zijn van deze missie.

Opvolging van het succes van het project:

Teneinde de operationele opvolging van dit project te garanderen, zal regelmatig een tevredenheidsenquête uitgedeeld worden in de Brusselse instellingen voor publieke/private huisvesting. Het doel is tweevoudig: Enerzijds om de tevredenheidsgraad van ondernemers over hun steunorganisatie te bepalen; Anderzijds om een hoge tevredenheidsgraad te garanderen en relevante informatie over te brengen. De enquête zal hiertoe een luik “Suggesties” bevatten.